ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
22/05/2558
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแฟกซ์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์
18/05/2558
ประกาศราคากลาง สั่งซื้อกระดาษ A4 (70 แกรม)จำนวน 16,000 รีม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯปี 2558
18/05/2558
ประกาศราคากลาง เช่ารถตู้พร้อมคนขับจำนวน 2 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในงานดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ.ปี 2558
18/05/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างถ่ายชุดเอกสารท้ายฟ้อง เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ.ปี 2558
15/05/2558
ประกาศราคากลาง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 16 เครื่อง พร้อมพนักงานถ่ายจำนวน 4 คน เพื่อใช้งานฟ้องคดีกองทุนฯ ปี 2558
08/04/2558
ประกาศราคากลาง เช่าวงจรระบบอินเตอร์เน็ต 20 Mbps และเช้าวงจร Link ระบบงานอินทราเน็ต 20 Mbps
27/03/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
29/01/2558
ประกาศราคากลาง สัญญาให้บริการระบบ INFOMA
21/01/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์จดหมายบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ กยศ.ปี 2558
24/11/2557
ประกาศราคากลาง จัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2558

ดูทั้งหมด »