ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
8/4/2558
ประกาศราคากลาง เช่าวงจรระบบอินเตอร์เน็ต 20 Mbps และเช้าวงจร Link ระบบงานอินทราเน็ต 20 Mbps
27/3/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
29/1/2558
ประกาศราคากลาง สัญญาให้บริการระบบ INFOMA
21/1/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์จดหมายบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ กยศ.ปี 2558
24/11/2557
ประกาศราคากลาง จัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2558
10/11/2557
ประกาศราคากลาง ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2557
6/11/2557
ประกาศราคากลาง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายจำนวน 2 คน สำหรับใช้งานปกติ

ดูทั้งหมด »