AmazingCounters.com
 

  

 

 Download »

- ตารางที่ 3 รายงานผลการพิจารณาคดี ปี 60

- ตารางที่ 2 รายงานลูกหนี้ที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดี ปี 60

- ตารางที่ 1 รายงานลูกหนี้ที่ดำเนินการยื่นฟ้อง ปี 60

- Google Map

- บัตรเข้า-ออก โกดังทรัพย์ศรีไทย

- หนังสือรับเป็นผู้ดำเนินคดี กยศ. ปี2560

- ใบสมัครรับดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2560

- ประกาศรับสมัครตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

- ใบสมัครตำแหน่่งผู้บริหารตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์มยืนยันจำนวนคดี ปี 2559 (สำนักงานนอก)

- รายงานลูกหนี้ที่ดำเนินการยื่นฟ้อง ปี 59 (สำนักงานนอก)

- รายงานลูกหนี้ที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดี ปี 59 (สำนักงานนอก)

 

ดูทั้งหมด »


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
19/07/2560
ขอแจ้งวันกำหนดเปิดซองประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Server พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย
17/07/2560
จัดจ้างสถานที่ในการสัญจรคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน KPI ครึ่งปี 2560
05/07/2560
จัดซื้อจัดจ้างแบบพิมพ์ และซองจดหมาย
04/07/2560
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Server พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย
30/06/2560
จัดจ้างเช่าเครื่องPrinter จำนวน 5 เครื่อง
28/06/2560
จัดจ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
23/06/2560
ประกาศราคากลาง โครงการสัมนา เรื่อง"ร่วมรับรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำพาสู่เป้าหมายของปี 2560"
21/06/2560
การประกาศประชาพิจารณ์ใหม่ "ข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย"
20/06/2560
จัดซื้อคอมพิวเตอร์Computer PC,Printer และ Scanner
16/06/2560
จัดซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในงานฟ้องคดี กยศ. ปี 60
25/05/2560
จัดซื้อกระดาษชำระ,กระดาษเช็คมือ,ถุงขยะ,สบู่เหลวล้างมือ
25/05/2560
จัดหาพนักงานรายวันเพื่อปฏิบัติงานในโครงการฟ้องคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2560
25/05/2560
ประชาพิจารณ์ข้อกำหนดคุณลักษณะ สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
19/05/2560
จัดหาพนักงานเข้าปฎิบัติงานพนักงานบัญชีจำนวน 5 อัตรา (สัญญา 6 เดือน)
19/05/2560
สั้งซื้อกระดาษ A4(70 แกรม) จำนวน 15,000 รีม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 15 เครื่อง พร้อมพนักงานถ่ายเอกสารจำนวน 3 คน เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
ประกาศขอจัดซื้อเครื่องเขียน ปากกาใช้สำหรับงานไกล่เกลี่ยจำนวน 2,000 ด้าม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
ประกาศขอจัดจ้างทำชุดถ่ายเอกสารท้ายฟ้อง 1-6 รวมเป็น 50,000 ชุด เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
ประกาศขอจัดจ้างเช่ารถตู้เพิ่มจำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้งานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560

ดูทั้งหมด »