ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
18/09/2558
จัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2559
18/09/2558
ประกาศราคากลาง ในการนำระบบ HRMI มาใช้ในบริษัทฯ
18/09/2558
ประกาศราคากลาง ใช้บริการระบบงาน Mail Service & Internet
18/09/2558
ประกาศราคากลาง จัดสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน และงานเลี้ยงเกษียณอายุประจำปี 2558 หลักสูตร"ร่วมรับรู้ผลงานที่ผ่านมา เพื่อนำพาสู่เป้าหมาย"
8/09/2558
ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงาน ซีทีไอ และค่าบริการพื้นที่สำนักงาน ซีทีไอ ชั้น 18 ห้อง 55-56
18/08/2558
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Software

ดูทั้งหมด »