AmazingCounters.com
 

 


 

 

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
15/02/2561
จัดซื้อของใช้ในห้องน้ำ ประจำปี 2561
15/02/2561
จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปี 2561
15/02/2561
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม)
09/02/2560
จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
09/02/2560
ใช้ระบบงาน Mailservices & internet
07/02/2560
จัดเช่าเครื่อง scaner ฝ่าย ktb-M สำนักทรัพยากรบุคคลและศุนย์ยันทึกข้อมูลผ่านระบบ Paperless
07/02/2560
จัดจ้างพิมพ์จดหมายบอกกล่าวให้ชำระหนี้กองทุนฯ ปี 2561
26/01/2560
ประกาศราคากลางต่อสัญญาให้บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
26/01/2560
ประกาศการจัดจ้างสำนักงานกฎหมายในประเทศจีนเป็นผู้ดำเนินการแทน สำหรับการตรวจสอบและยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Character "น้องวายุ" เพื่อคุ้มครองสินค้าและบริการประเทศจีน
24/01/2560
ประกาศการจัดจ้างสถานที่สัมนาระหว่างผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ
16/01/2560
ประกาศการจัดจ้างสายการบินในการเดินทางไปประชุมสัญจรระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
16/01/2560
ประกาศการจัดจ้างสถานที่ในการประชุมสัญจรระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
13/12/2560
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
22/11/2560
ประกาศการจัดจ้าง Outsource ให้บริการด้านการจัดหาคนเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี
20/11/2560
ประกาศการจัดจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA : WEBFLOW
15/11/2560
ประกาศการจัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2561
09/11/2560
ประกาศการจัดซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ (ตัวจริง)
09/11/2560
ประกาศประกาศการจัดซื้อเครื่อง SCANER จำนวน 8 เครื่อง

ดูทั้งหมด »