AmazingCounters.com
 

  

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
28/03/2560
ประกาศขอจัดจ้างต่อสัญญาให้บริการวงจรสื่อสาร
2/03/2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 4 เครื่อง
21/02/2560
ประกาศจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์Sever พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
9/02/2560
ประกาศต่อสัญญาณวงจรสื่อสารDedicatelink Speed 20 Mbps

ดูทั้งหมด »