ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.comประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
2/04/2557
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์จดหมายบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ กยศ.ปี 2557
2/04/2557
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานบริการรับ-ส่งเอกสาร
2/04/2557
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานบริการขับรถยนต์
2/04/2557
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
     

ดูทั้งหมด »