ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
27/07/2558
ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่พร้อมสัญญาณ Link เชื่อมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กับบริษัทฯ
27/07/2558
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง Server โดยการจัดทำแบบ Financial Leasing
27/07/2558
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน ประจำปี 2558
10/07/2558
ประกาศราคากลาง ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
12/06/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง

ดูทั้งหมด »