ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
17/07/2557
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม
4/07/2557
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง

ดูทั้งหมด »