ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
24/11/2557
ประกาศราคากลาง จัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2558
10/11/2557
ประกาศราคากลาง ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2557
6/11/2557
ประกาศราคากลาง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายจำนวน 2 คน สำหรับใช้งานปกติ
3/10/2557
ประกาศราคากลาง สัญญาใช้บริการระบบ Mail Service และ Internet
19/09/2557
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่เก็บเอกสาร

ดูทั้งหมด »