ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 เกี่ยวกับคดีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา »

- ขอแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ประจำปี 2558 (29/6/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ปี 2552 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 3 ปี 2552 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ปี 2553 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 3 ปี 2553 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ปี 2554 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 3 ปี 2554 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ปี 2555 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 3 ปี 2555 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ปี 2556 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 3 ปี 2556 (29/5/58)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ปี 2557 (29/5/58)

- แจ้ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดจ้างสำนักงาน ปี 2558 (28/5/58)

- ขอยกเลิกรายชื่อชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี ลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2558 (28/5/58)

- รายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี (เพิ่มเติม) ลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2558 (27/5/58)

- รายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2558 (22/5/58)

- การจัดจ้างสำนักงานทนายความ เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปี2558 (30/4/58)

 

ดูทั้งหมด »


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
12/06/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
4/06/2558
ประกาศราคากลาง จัดจ้างถ่ายชุดเอกสารท้ายฟ้องจำนวน 20,000 ชุด เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯปี 2558
4/06/2558
ประกาศราคากลาง สั่งซื้อกระดาษ A4(70 แกรม) จำนวน 3,000 รีม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ ปี 2558
22/05/2558
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแฟกซ์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์
18/05/2558
ประกาศราคากลาง สั่งซื้อกระดาษ A4 (70 แกรม)จำนวน 16,000 รีม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯปี 2558

ดูทั้งหมด »