ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
4/07/2559
ประกาศราคากลาง บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
4/07/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่อง Computer PC,Printer,Scanner ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารงานคดี 2
20/06/2559
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
13/06/2559
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแฟกซ์จำนวน 4 เครื่อง พร้อมการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์
23/05/2559
ประกาศราคากลาง จัดหาพนักงานเข้าปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลการเงินจำนวน 5 อัตรา (สัญญา 6 เดือน)
23/05/2559
ประกาศราคากลาง จัดหาพนักงานเข้าปฏิบัติงานคีย์ข้อมูลจำนวน 18 อัตรา (สัญญา 6 เดือน) เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีลูกหนี้ กยศ.ปี 2559

ดูทั้งหมด »