AmazingCounters.comเกี่ยวกับคดีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา »

- ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ทิ้งงาน กยศปี 2555 (31/10/60)

- ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ทิ้งงาน กยศปี 2552 และ 2554 (31/10/60)

- ประกาศการจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 - งวดที่ 3 ปี 2554 - ปี 2559 (28/06/60)

- ประกาศสำนักงานเพิ่มเติม 24 พฤษภาคม 2560 (เพิ่มเติม) (24/05/60)

- ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2560 (23/05/60)

- ประกาศจ่ายค่าจ้างในการดำเนินคดี งวดที่ 1 - งวดที่ 2 ปี 2559 (16/05/60)

- ประกาศ การจัดจ้างสำนักงานทนายความ เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ ปี 2560 (21/04/60)

- ประกาศจ่ายค่าจ้างฯ วันที่ 1กพ.60 (27/1/60)

- ประกาศ รายชื่อสนงที่ทิ้งงานกยศ ปี 54 (11/1/60)

- ประกาศ รายชื่อสนงที่ทิ้งงานกยศ ปี 53 (11/1/60)

- ประกาศ รายชื่อสนงที่ทิ้งงานกยศ ปี 52 (11/1/60)

 

ดูทั้งหมด »

Download »

- ใบสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (25/9/60)

- ตารางที่ 3 รายงานผลการพิจารณาคดี ปี 60

- ตารางที่ 2 รายงานลูกหนี้ที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดี ปี 60

- ตารางที่ 1 รายงานลูกหนี้ที่ดำเนินการยื่นฟ้อง ปี 60

- Google Map

- บัตรเข้า-ออก โกดังทรัพย์ศรีไทย

- หนังสือรับเป็นผู้ดำเนินคดี กยศ. ปี2560

- ใบสมัครรับดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2560

- ประกาศรับสมัครตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

- ใบสมัครตำแหน่่งผู้บริหารตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

- แบบฟอร์มยืนยันจำนวนคดี ปี 2559 (สำนักงานนอก)

- รายงานลูกหนี้ที่ดำเนินการยื่นฟ้อง ปี 59 (สำนักงานนอก)

- รายงานลูกหนี้ที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดี ปี 59 (สำนักงานนอก)

ดูทั้งหมด »


 

 


 

 

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
22/11/2560
ประกาศการจัดจ้าง Outsource ให้บริการด้านการจัดหาคนเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี
20/11/2560
ประกาศการจัดจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA : WEBFLOW
15/11/2560
ประกาศการจัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2561
09/11/2560
ประกาศการจัดซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ (ตัวจริง)
09/11/2560
ประกาศประกาศการจัดซื้อเครื่อง SCANER จำนวน 8 เครื่อง
24/10/2560
ประกาศเช่าสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายจำนวน 3 คน สำหรับใช้งานปกติ
24/10/2560
ประกาศเช่าพื้นที่สำนักงาน ซีทีไอ และค่าบริการพื้นที่สำนักงาน ซีทีไอ ชั้น 18 ห้อง 55-56
27/09/2560
ประกาศจัดจ้างประกาศหนังสือพิมพ์ ขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการผู้จัดการ

ดูทั้งหมด »