AmazingCounters.com
 

  

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
21/02/2560
ประกาศจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์Sever พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
9/02/2560
ประกาศต่อสัญญาณวงจรสื่อสารDedicatelink Speed 20 Mbps
31/01/2560
ประกาศใช้บริการระบบงาน Mail Services&Internet
24/01/2560
ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 2 ตำแหน่ง
12/01/2560
จัดซื้อคอมพิวเตอร์,Computer PC,Printer และ Scanner พร้อม Software
10/01/2560
จัดจ้างสถานที่ในการสัญญจรคณะกรรมการบริษัท และสัมนาร่วมกับผู้บริหาร
27/12/2559
การจัดซื้ออุปกรณ์ Hardward และ Software ระบบ Barcode
9/12/2559
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
02/12/2559
สัญญาให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR-Site)
01/12/2559
จัดทำสำหรับของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2560

ดูทั้งหมด »