ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.comประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
17/07/2557
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม
4/07/2557
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
16/06/2557
ประกาศราคากลาง เช่าวงจรสัญญาณความเร็วสูง Leased Line
20/05/2557
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแฟกซ์จำนวน 4 เครื่องพร้อมการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์
15/05/2557
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯปี 2557
15/05/2557
ประกาศราคากลาง เช่ารถตู้จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถและรถเก๋งจำนวน 2 คัน

ดูทั้งหมด »