ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
22/09/2559
ประกาศราคากลาง ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ Colocation 4U พร้อมวงจรสัญญาณ Dedicate Link Speed 20 Mbpsระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองบริษัทฯ
20/09/2559
ประกาศราคากลาง ใช้ระบบงาน Mail Services & Internet
12/09/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์
6/09/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ/จัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์
30/08/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะห้องประชุม โต๊ะตั้งปริ้นเตอร์
30/08/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ/จัดจ้างเดินสาย Network โทรศัทพ์ เพิ่มเติม
30/08/2559
ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการสัมนา เรื่อง "การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของบริษัท 2559"
29/08/2559
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพนักงานบริการทำความสะอาดของบริษัท
22/08/2559
ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่และค่าบริการพื้นที่สำนักงาน
18/08/2559
ประกาศราคากลาง การจัดทำเสื้อแจ๊คเก็ตสูท ปักโลโก้ บริษัท ครบรอบ 20 ปี
8/08/2559
ประกาศราคากลาง การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงานบริษัทฯ
29/07/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์แลเครื่อง Printer
4/07/2559
ประกาศราคากลาง บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
4/07/2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่อง Computer PC,Printer,Scanner ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารงานคดี 2
20/06/2559
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง
13/06/2559
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแฟกซ์จำนวน 4 เครื่อง พร้อมการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์

ดูทั้งหมด »