ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
18/08/2558
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Software
18/08/2558
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่เก็บเอกสาร
27/07/2558
ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่พร้อมสัญญาณ Link เชื่อมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กับบริษัทฯ
27/07/2558
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง Server โดยการจัดทำแบบ Financial Leasing
27/07/2558
ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน ประจำปี 2558
10/07/2558
ประกาศราคากลาง ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

ดูทั้งหมด »