ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

AmazingCounters.com

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ข่าวประกาศ
6/11/2558
ประกาศราคากลาง ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2558
6/11/2558
ประกาศราคากลาง สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายจำนวน 2 คน สำหรับใช้งานปกติ
18/09/2558
จัดทำของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2559
18/09/2558
ประกาศราคากลาง ในการนำระบบ HRMI มาใช้ในบริษัทฯ
18/09/2558
ประกาศราคากลาง ใช้บริการระบบงาน Mail Service & Internet

ดูทั้งหมด »