กรุงไทยกฎหมาย

เพราะเรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อก้าวเป็นที่หนึ่งในด้านกฎหมายบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

ให้บริการลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว (FAST) กระชับและไว้วางใจได้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทนายความและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีความยินดีเสนอให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ทุกท่าน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ตามความต้องการของท่าน

การดำเนินธุรกิจของเรา

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอการให้บริการทางด้านกฎหมายและบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า มีความสามารถที่จะให้บริการทางกฎหมาย และมีความเชื่อมั่นในการให้บริการ

การบังคับคดี ขายทอดตลาด

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทีมทนายชั้นยอดในการฟ้องบังคับคดีและดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการขายทอดงานสู่ตลาด ทั่วประเทศเพื่อสร้างกำไรให้กับทางบริษัท สมกับความเป็นมืออาชีพ

การฟื้นฟูกิจการและพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ที่มีทนายความผู้เชี่ยวชาญงานด้านการฟ้องคดีล้มละลายมากมาย ทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการจนเป็นที่วางใจให้กับทางธนาคาร ในการจัดการงานคดีที่มีประสิทธิภาพ


หน่วยงานในเครือธนาคารกรุงไทย


ผู้บริหารบริษัท

คณะผู้บริหารบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้เปิดทำการมาด้วยระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี โดยก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน

รายชื่อผู้บริหาร

กว่าจะมาเป็นกรุงไทยกฎหมาย

    ปัจจุบันบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็นที่ปรึกษากฎหมายในระดับ A ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทฯ ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูงและมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและเสนอแนะในด้านกฎหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

ดูรายละเอียด

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

เพราะคุณเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของเรา เราจึงพร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตและก้าวหน้า ในสายงานอาชีพ

ดูรายละเอียด

ความภาคภูมิใจของเรา