วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ของบริษัท  กรุงไทยกฎหมาย  จำกัด


ให้บริการ  เพื่อสนับสนุนงานธนาคารและลูกค้า

ด้วยความรวดเร็ว  (FAST)  กระชับและไว้วางใจได้

F = FAST รวดเร็ว     A =  Assist  ตอบโจทย์      S = Simple สะดวก    T = Trust มั่นใจพันธกิจ
ค่านิยม