ข่าวกิจกรรม KTBLAW

การทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (BCP) ประจำปี 2562

งานสัมนาโครงการ

"Team Synergy KTBLAW" รุ่นที่ 2

งานสัมนาโครงการ

"Team Synergy KTBLAW" รุ่นที่ 1

งานกีฬาสี KTBLAW 2561

โหด มันส์ ฮา

งานสัมมนา

& งานเกษียณอายุประจำปี 2561