ติดต่อ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการทุกท่านติดต่อเรา

ที่อยู่ (งานคดีธนาคารและงานคดี กยศ.)

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 191/50-53 อาคาร ซี.ที.ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


ที่อยู่ (สาขา)

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (สาขาพระราม 4) เลขที่ 3362/8-10 โครงการศูนย์การค้ามโนรม ซอยมโนรม ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


วันและเวลาเปิดทำการ

เปิดทำการ :  วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลาทำการ :  08:30 น. - 17:30 น.

  • 1.     โทร : 02-096-8800  สำนักงานใหญ่ อาคารซีทีไอ     ทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
  • 2.     โทร : 0-2096-8997  สาขาอาคารพระราม 4
  • 3.     โทร : 0-2096-8900  งานคดีธนาคารกรุงไทย
  • 4.     โทร : 0-2096-8956  งานคดีลูกค้าอื่น
  • 5.     โทร : 02-096-8969  งานคดี กยศ.
  • 6.     โทรสาร : 0-2261-3748