ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


 • 21 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2562
  ดาวน์โหลด

 • 03 พฤษภาคม 2562
  ประกาศ TOR จัดจ้างสำนักงานทนายความฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้กองทุนฯ ปี 2562
  ดาวน์โหลด

 • 30 พฤษภาคม 2561
  ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี กยศ.ปี 2561 (เพิ่มเติม)
  ดาวน์โหลด

 • 22 พฤษภาคม 2561
  ประกาศ ขยายเวลาผลการคัดเลือกสำนักงาน กยศ.ปี 2561
  ดาวน์โหลด

 • 21 พฤษภาคม 2561
  ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี กยศ.ปี 2561
  ดาวน์โหลด

 • 30 เมษายน 2561
  ประกาศเชิญชวน-เงื่อนไข TOR ปี 2561
  ดาวน์โหลด

 • 23 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2560
  ดาวน์โหลด

 • 16 พฤษภาคม 2560
  ประกาศจ่ายค่าจ้างในการดำเนินคดี งวดที่ 1 - งวดที่ 2 ปี 2559
  ดาวน์โหลด

 • 21 เมษายน 2560
  ประกาศ การจัดจ้างสำนักงานทนายความ เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2560
  ดาวน์โหลด

 • 27 มกราคม 2560
  ประกาศจ่ายค่าจ้างฯ วันที่ 1 ก.พ. 2560
  ดาวน์โหลด