KTBLAW UPDATE
ประกาศขายทอดตลาด 29 มีนาคม 2562

      ด้วยบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยเป็นอุปกรณ์ที่ชำรุดและตกรุ่น ประเภท เครื่อง Computer, เครื่องโทรศัพท์, ตู้โทรศัพท์สาขาพ้อมระบบ, โต๊ะ/เก้าอี้, ไมโครเวฟ,ฉากกั้น (PARTITION), พัดลม ฯลฯ โดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารแนบ


แสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการ

      ชาว KTBLAW ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส คุณจันทิมา เพียรเวช ได้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการ" บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ร่วมเป็นพลังเดียวกับผู้จัดการคนใหม่ สร้างสรรค์ KTBLAW ให้ก้าวไกลและมั่นคง


ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

      บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โดยถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าไตรและสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร พนักงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 19 พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


การทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ประจำปี 2561

      บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้กำหนดให้มีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) ประจำปี 2561 และเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติการสำรอง ณ อาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตลาดพร้าว ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมทดสอบ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบแผนดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 19 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจร่วมกันก่อนการทดสอบจริง


แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

      บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ จากหมายเลข 0-2261-3739 เป็นหมายเลข 0-2096-8800 หมายเลข สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลด้านงานคดีธนาคารกรุงไทย (Case Information Center) โทร 0-2096-8900-1