ข่าวสาร/ข่าวประกาศ

กรุงไทยกฎหมาย

มาร่วมอัพเดทข่าวล่าสุดจากเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ จากบริษัทกรุงไทยกฎหมายได้แล้วจากช่องทางนี้ มาพร้อมการอัพเดทข่าวสารจากบริษัทและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมจากทางบริษัทให้ทุกท่านได้รับทราบได้แล้ววันนี้

ประกาศ  ขายทอดตลาด    

    ด้วยบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 110 รายการ ราคากลาง 6,259.50 บาท โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศ  การพ้นสภาพพนักงาน เเละการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ขอประกาศให้ทราบว่า นายสมศักดิ์ ทะวงษ์ และ นายวิพนธ์ เอี้ยวประเสริฐ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ บริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตามลำดับ    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขงาน กยศ.  

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดจ้างสำนักงานทนายความ (TOR) โดยวิธีคัดเลือก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ("บริษัทฯ") มีนโยบายการจัดจ้างสำนักงานทนายความ เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563    รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศเชิญชวนงาน กยศ. ปี 2563

     บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความประสงค์จะจัดจ้างสำนักงานทนายความ โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

อบรมการบริหารความเสี่ยง
 

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม

อบรมผู้บริหารและพนักงาน

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการรับฟังและออกความคิดเห็นให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีวิทยากรมาจัดการอบรมให้กับทางบริษัทในครั้งนี้