ข่าวสาร/ข่าวประกาศ

กรุงไทยกฎหมาย

มาร่วมอัพเดทข่าวล่าสุดจากเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ จากบริษัทกรุงไทยกฎหมายได้แล้วจากช่องทางนี้ มาพร้อมการอัพเดทข่าวสารจากบริษัทและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมจากทางบริษัทให้ทุกท่านได้รับทราบได้แล้ววันนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขงาน กยศ.  

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดจ้างสำนักงานทนายความ (TOR) โดยวิธีคัดเลือก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ("บริษัทฯ") มีนโยบายการจัดจ้างสำนักงานทนายความ เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563    รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศเชิญชวนงาน กยศ. ปี 2563

     บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความประสงค์จะจัดจ้างสำนักงานทนายความ โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ประกาศ  ขายทอดตลาด

    ด้วยบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 163 รายการ โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่อบรมการบริหารความเสี่ยง
 

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอบรมผู้บริหารและพนักงาน

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการรับฟังและออกความคิดเห็นให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีวิทยากรมาจัดการอบรมให้กับทางบริษัทในครั้งนี้คณะผู้บริหารร่วมชมงาน

    คณะผู้บริหาร เข้าร่วมชมการทำงานแบบ co working space ณ เพื่อนำมาต่อยอดการปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม Synergy KTBLAW

    ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย กรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยกฎหมาย คุณจันทิมา เพียรเวช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้สร้างมิตรภาพความสามัคคี และการร่วมกันวางแผนงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ จากหมายเลข 0-2261-3739 เป็นหมายเลข 0-2096-8800 หมายเลข สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลด้านงานคดีธนาคารกรุงไทย (Case Information Center) โทร 0-2096-8900-1