ดาวน์โหลดเอกสารงาน กยศ.

  •   (**NEW**)   ใบสมัครและแบบประเมิน (TOR) คดีลูกหนี้กองทุนฯ ประจำปี 2563 (WORD)   (20/04/2564)
  •     ใบเสนอรับงานดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563 (PDF) (02/12/2563)
  •     ใบเสนอรับงานดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563 (WORD) (02/12/2563)
  •     หนังสือรับเป็นผู้ดำเนินคดี กองทุน ปี 2562 (WORD) (29/05/2562)
  •     แบบฟอร์มยืนยันจำนวนคดี ปี 2561 (WORD) (11/07/2561)
  •     แบบฟอร์มยืนยันจำนวนคดี ปี 2561 (PDF) (11/07/2561)
  •     หนังสือรับเป็นผู้เนินคดี (เอกสารสัญญา) กยศ ปี2561 (30/05/2561)
  •     ใบสมัคร และแบบประเมินปี 2561 (11/07/2561)
  •     แผนที่โกดังทรัพย์ศรีไทย
  •     บัตรเข้า-ออก โกดังทรัพย์ศรีไทย(สำนักงานนอก)