ดาวน์โหลดเอกสารงาน กยศ.


รายการเอกสารงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • แผนที่โกดังทรัพย์ศรีไทย
  • (สำนักงานนอก) บัตรเข้า-ออก โกดังทรัพย์ศรีไทย
  • (20/04/2564) ใบสมัครและแบบประเมิน (TOR) คดีลูกหนี้กองทุนฯ ประจำปี 2563 (WORD)
  • (02/12/2563) ใบเสนอรับงานดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563 (WORD)
  • (29/05/2562)หนังสือรับเป็นผู้ดำเนินคดี กองทุน ปี 2562 (WORD)