ข่าวประกาศจากงาน กยศ.ข่าวประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • (20 เมษายน 2564) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดจ้างสำนักงานทนายความ (TOR) โดยวิธีคัดเลือก
 • (20 เมษายน 2564) ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างสำนักงานทนายความ โดยวิธีคัดเลือก
 • (11 มีนาคม 2564) ประกาศยกเลิกการจัดจ้างสำนักงานทนายความฟ้องคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563
 • (22 ธันวาคม 2563) ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2563
 • (02 ธันวาคม 2563)ประกาศเชิญชวน การจัดจ้างสำนักงานทนายความ โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563
 • (30 พฤศจิกายน 2563)ประกาศราคากลาง จัดจ้างสำนักงานทนายความฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้กองทุนฯ ปี 2563
 • (21 พฤษภาคม 2562)ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2562
 • (03 พฤษภาคม 2562) ประกาศ TOR จัดจ้างสำนักงานทนายความฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้กองทุนฯ ปี 2562
 • (30 พฤษภาคม 2561) ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี กยศ.ปี 2561
 • (22 พฤษภาคม 2561) ประกาศ ขยายเวลาผลการคัดเลือกสำนักงาน กยศ.ปี 2561
 • (21 พฤษภาคม 2561) ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี กยศ.ปี 2561
 • (30 เมษายน 2561) ประกาศเชิญชวน-เงื่อนไข TOR ปี 2561