ข่าวประกาศจากงาน กยศ.


ข่าวประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • **NEW**  (22 ธันวาคม 2563) ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2563
  • (02 ธันวาคม 2563)ประกาศเชิญชวน การจัดจ้างสำนักงานทนายความ โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2563
  • (21 พฤษภาคม 2562)ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดีลูกหนี้ กยศ. ปี 2562
  • (03 พฤษภาคม 2562) ประกาศ TOR จัดจ้างสำนักงานทนายความฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้กองทุนฯ ปี 2562
  • (30 พฤษภาคม 2561) ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี กยศ.ปี 2561
  • (22 พฤษภาคม 2561) ประกาศ ขยายเวลาผลการคัดเลือกสำนักงาน กยศ.ปี 2561
  • (21 พฤษภาคม 2561) ประกาศรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินคดี กยศ.ปี 2561
  • (30 เมษายน 2561) ประกาศเชิญชวน-เงื่อนไข TOR ปี 2561