บริหารจัดการงานคดีกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษางานคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


       บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารระบบการทำงานในการฟ้องคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานนั้นต้องใช้ทั้งระบบปฏิบัติการที่มีความเพียบพร้อมและบุคลากรที่มีความสามารถและใส่ใจ จึงสามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก เรียกได้ว่า ไม่มีผู้ใดที่มีความสามารถเทียบเท่าบริษัทฯได้เพราะเราใส่ใจในการฟ้องดำเนินคดี


       ด้วยบริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด รับดำเนินการฟ้องคดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ทำให้พนักงานและทนายมีความเชี่ยวชายในการทำคดี ตลอดจนทางบริษัทฯ สามารถทำการฟ้องคดีได้ 100% ในทุกๆ ปีจึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการฟ้องคดีมาจน ณ ปัจจุบัน
     บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด จัดตั้งฝ่ายงานในการบริหารจัดการงานในการฟ้องคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการฟ้องคดีเป็นจำนวนถึงปีละโดยประมาณ 100,000 คดี ซึ่งสามารถดำเนินการจัดทำงานฟ้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน


     นับตั้งแต่ที่บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้รับงานการดำเนินคดีมา บริษัทได้มีระบบต่างๆในการบริหารจัดการงานต่างๆ และมีระบบการควบคุมสถานะ การดำเนินคดีที่เป็นปัจจุบัน มีระบบวันนัดทำการ และระบบคำนวณยอดหนี้ ที่มีการรายงานสถานะของคดีได้แบบ Real Time


     ทั้งบริษัทฯ ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมดูแลในการดำเนินงานจัดการระบบงาน ซึ่งทำการควบคุมดูแลการทำงานของสำนักงานกฎหมายเอกชนประจำจังหวัดจำนวนกว่า 200 สำนักงาน ที่รับทำงานในการฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 10 ปี