มาร่วมเป็นครอบครัว KTLAW ของเรา

เพราะคุณคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของเรา เราจึงพร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ เพื่อให้คุณเป็นพนักงานที่สามารถเติบโตและก้าวหน้า ในสายงานอาชีพ


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง


   มาร่วมเติบโตไปกับเรา

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับบุคลากรทุกๆท่าน ในสายอาชีพต่างๆ เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านงานกฎหมายที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยังยืน

        เพราะเราคือองค์กรที่รวบรวมนักกฎหมายและที่ปรึกษางานด้านกฎหมายมือหนึ่ง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ครอบครัวของเราและร่วมเติบโตด้วยกัน "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด"