มาร่วมเป็นครอบครัว KTBLAW ของเรา

เพราะคุณเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของเรา เราจึงพร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตและก้าวหน้า ในสายงานอาชีพ


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

มาร่วมเติบโตไปกับเรา

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการด้านกฎหมายที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการด้านกฎหมายที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรมอย่างยั่งยืน พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราคือ นักกฎหมายและที่ปรึกษามือหนึ่ง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราและร่วมเติบโตด้วยกัน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด