×
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ขอประกาศแจ้ง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่มีความรุนแรง บริษัทจึงกำหนดมาตรการให้พนักงาน
work from home หากต้องการติดต่องานที่ปรึกษากฎหมาย
หรืองานคดี สามารถติดต่อพนักงานได้ที่หมายเลข
02-096-8801 หรือ 02-096-8904
ทั้งนี้ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรุงไทยกฎหมาย

เพราะเราคือมืออาชีพด้านงานกฎหมาย


บริษัทชั้นนำด้านงานกฎหมาย งานการฟ้องคดี เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมาย ทั้งด้านการฟ้องคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การบังคับคดี ทั้งยังมีด้านงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากมายพร้อมให้บริการทุกท่าน